Astrologi | Horoskop

Astrologi | Horoskop

Enkelt förklarat är horoskopet en cirkel som representerar djurkretsens indelning i stjärntecken, himmelshus och planeter.

 För att kunna upprätta ett horoskop behöver man ha kunskap om himlakropparnas rörelser, och som astrolog kan man hämta uppgifter från tabeller eller använda speciella dataprogram.

 Himlens utseende ändras med jordens rotation och plats, därför har två personer aldrig samma horoskop om de inte är födda samtidigt på samma ställe. 

 Solen gör ett fullt omlopp runt himlen på ett år. Den startar i Vädurens tecken varje år vid vårdagjämningen runt den 21 mars och tillbringar sedan en månad i varje nytt tecken.

 Månen rör sig mycket snabbare, den passerar genom alla tecknen på en månad. Övriga planeters rörelser varierar.

Det är inte enbart djurkretsens indelning i stjärntecken som man tar hänsyn till utan man delar dessutom in de i tolv så kallade himmelshus som i motsats till tecknen inte behöver vara lika långa.

 Husen har inga namn utan numreras från ett till tolv räknat motsols från den punkt i öster där djurkretsen skär horisonten. 

 Stjärntecknen följer med stjärnorna i deras dagliga rörelse över himlen, medan hus-indelningen är fast förankrade i horisonten.

De första sex husen befinner sig alltid under horisonten och de sex övriga över.

På ett dygn går solen, månen och alla planeterna genom samtliga tolv hus.

Varför tror vi på astrologi?

Även om astrologi inte är en religion, erbjuder den trygghet, tro och en djupare förståelse för den värld vi lever i. Tolkningar ger ofta försäkringar om ens framtid, men viktigare är att den ska visa oss ett sätt att lösa våra problem och förbättra våra relationer med våra partners, familj och vänner och främst verktyg för att möta oss själva och upptäcka våra egna inre världar i ett annat ljus.

 Astrologi hävdar att inget i livet är tillfälligt och allt som händer med oss händer av en särskild anledning. Astrologin kan ge oss några bra svar på varför dessa saker händer oss och det leder oss på våra steg framåt. På detta sätt hjälper astrologin människor att förstå sig själva och världen runt dem bättre.

 Det finns 12 stjärntecken, och varje tecken har sina egna styrkor och svagheter, egna egenskaper, önskningar och attityder gentemot livet och människorna. Genom att analysera projiceringen av planets position, och solen och månen på ekliptikan vid födelsetidpunkten. Astrologi kan ge oss en glimt av en persons grundläggande egenskaper, preferenser, brister och rädslor.

 Var och en av de 12 horoskops-tecknen hör till ett av de fyra elementen - luft, eld, vatten och jord. Dessa element utgör en viktig del av de energier som verkar i var och en av oss. Astrologin syftar till att hjälpa oss att fokusera dessa energier på de positiva aspekterna och för att få en bättre förståelse för vår potential och våra positiva egenskaper och hantera negativitet.

 De fyra elementen hjälper till att beskriva de unika personlighetstyperna som hör samman med de astrologiska tecknen. De fyra stjärnelementen har djupt inflytande på grundläggande karaktärsdrag, känslor, beteende och tänkande.

Läs mer i boken "Kom till insikt" som du kan ladda ner gratis hos InsiktsPortalen. >> KLICKA HÄR 

Tillbaka till blogg

Har du sett dessa?