Chakra Test

Storleks guide
Chakras är energikällor, som ligger på kroppens mittlinje. 
Det finns sju av dem, och de styr våra psykologiska egenskaper.

Chakra kan ha olika aktivitetsnivåer. 
När de är "öppna" anses de vara operativa på normalt sätt.
Idealiskt sett ska alla chakras bidra till vårt naturliga väsen. 
Våra instinkter ska fungera tillsammans med våra känslor och vårt tänkande.

Hur öppna eller stängda är dina chakras?

Du kan nu testa dina chakras genom vårt utförliga chakra test och få svar inom 48 timmar vilka chakras som är öppna respektive stängda, dessutom får du en utförlig beskrivning hur du öppnar upp den chakra som är mest stängd.