Attraktionslagen - Tack! | SIGNERAD

Storleks guide
Äntligen! 
Upptäck hemligheten med att lära dig attraktionslagen på ett enkelt sätt…
Vad är då lagen om attraktion?
Kort beskrivning är "dina tankar blir din verklighet".

Efter att studerat attraktionslagen under flera år, kom författaren till insikt att det saknades en enkel handbok på marknaden.

Tillsammans med sina erfarenheter och inspirationer har hon författat denna handbok på ett lättförståeligt sätt, där det finns gott om plats för egna reflektioner och anteckningar. 

Handboken är uppdelad i olika kapitel som kan användas var för sig, för att lättare hamna i flödet, och leva det liv man önskar. 

Vad är attraktionslagen? För att beskriva det enkelt; -Dina tankar blir din verklighet.

Med teori, exempel och humor guidas du igenom denna lättlästa och lätt förståelig handbok. Vilket kommer att få många att vilja jobba med Lagen om Attraktion.

Gunilla är den kreativa designern med många järn i elden.

Hon har sedan 15 år tillbaka sitt eget varumärke (DesignWerket) och hjälper kvinnor hitta sin stil.

Hållbart mode ligger henne varmt om hjärtat och i sin önskan att hjälpa kvinnor komma till insikt, utformade hon denna handbok, samt även en konceptkollektion kläder som påminner bäraren att leva i flödet, som attraktionslagen ger.

Du kan även beställa boken tillsammans med en cool bonus här >> till Attraktionslagen - Tack!